Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi

26.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi

Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi ile belediye encümeni kararının iptaline yönelik istem incelenmiştir.  İlgili dilekçede taşınmazın bulunduğu alanda imar uygulaması yapılmasına ilişkin belediye encümeni kararının hukuka aykırılığı ve geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talep edilmektedir. İçeriği kendi durumunuza göre doldurmanız mümkündür.

İmar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca belediyeler ve diğer yetkili idari kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek olan imar uygulamalarına konu olacak yerlere ilişkin olarak detaylı bilgiler içeren plan ve haritalara denmektedir.

Parselasyon, imar planı sınırları içerisinde, mevcut durumu ile yapı yapmaya elverişli olmayan binalı ya da binasız kadastro parsellerinin, imar planları ile öngörülen kullanım ve yoğunluk kararları açısından yapılanmaya elverişli duruma getirilmesi durumudur.

Belediye encümeni tarafından verilen kararlar kesin ve yürütülebilir idari işlemler olup ilgililer hakkında hukuki sonuç doğurmaktadır. Encümen kararlarına karşı itiraz yoluna veyahut ilgili işlemin iptali talebiyle dava açma yoluna gidilebilmektedir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddeleri gereğince idareye başvurularak itiraz edilmesi mümkündür. Belediye encümeni kararlarının idari işlem olduğuna yukarıda değinmiştik, idari işlemler yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından birini veya birkaçını kapsayacak şekilde aykırılık taşıdığı durumlarda iptal davasına konu edilebilmektedir. Ayrıyeten belediye encümeninin almış olduğu kararların uygulanması halinde telafisi güç veyahut imkansız kararların ortaya çıkması durumlarında iptal davalarında yürütmenin durdurulması talep edilebilmektedir.

Belediye encümeni tarafından verilmiş olan kararların iptali istemiyle açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkeme idare mahkemeleridir.Kanundaki özel haller saklı kalmak üzere genel yetkili mahkeme kararı veren belediye encümeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Eğer ilgili karar bir taşınmaza ilişkin ise iptal davasının taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Belediye encümeni tarafından verilen kararlara karşı açılacak davaların İYUK 7.madde gereğince ilgili kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre niteliğinde olup sürenin geçirilmesi durumunda ilgilinin dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s