Kira Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Kira Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Kira artırım davaları en fazla görülen dava türüdür. Bu davalara genelde ekonomik sorunların olduğu dönemlerde çok sık rastlanır. Ev sahipleri enflasyon farklarını ev veya dük

Detay
Evin Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Evin Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Ev kiralarının artması sonrası kiracı ev sahibi çekişmeleri de bir hayli arttı. Kiracılar artan hayat pahalılığından şikayet ederken ev sahipleri de mülklerinin mevcut kiralar

Detay
İhtiyati Haciz Kararına Borçlu Tarafın İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Haciz Kararına Borçlu Tarafın İtiraz Dilekçesi

Alacaklı olarak görünen taraf işlemiyle mahkeme kararı ile ihtiyati haciz kararı alınması mümkündür ancak alınan ihtiyati haciz kararına karşı, ihtiyati haciz işlemi tamamlans

Detay
İtirazın İptali Davasına Cevap Dilekçesi

İtirazın İptali Davasına Cevap Dilekçesi

İcra takibi sonrası yapılan itiraz ile takibin durdurulmasından sonra alacaklı tarafın dava açma hakkı süresi içinde saklıdır. Bu dilekçemizde de açılan icra takibine borçlu s

Detay
İcra Takibinin Yenilenmesi İstemi Dilekçesi

İcra Takibinin Yenilenmesi İstemi Dilekçesi

Açılan icra takibi borcum takip edilmemesi sebebiyle veyahut dosyanın belli bir süre işlemsiz bırakılması nedeniyle gerek hacizler yönünden gerekse alacak takibi yönünden düşm

Detay
Haczin Düşürülmesi Talebi Dilekçesi

Haczin Düşürülmesi Talebi Dilekçesi

İcra dairesince borçlunun üzerindeki menkul veya gayrimenkullere konulan hacizlerin süresinde işlem yapılmamasından ötürü düşürülmesi istenebilmektedir. Ülkemizde icra dairele

Detay
Haciz Yenileme Dilekçesi

Haciz Yenileme Dilekçesi

Bir malın haczi sonrası belli sürelerde alacaklı o malın satışını isteyerek kendi alacağını tahsil etmeye çalışması gerekir. Ancak bu yapılmadığı takdirde mallar üzerine konul

Detay
İcra Dairesinden Taksitli Ödeme Talebi Dilekçesi

İcra Dairesinden Taksitli Ödeme Talebi Dilekçesi

Borçlu tarafından mal beyanında bulunularak borcun taksitlendirilmesi ne talep etme hakkı mevcuttur. Bu talep ile dosyada borçlu tarafından dosyada taksitlendirme süreci ile b

Detay
Çek Veya Senet Borcunda Faiz İtiraz Dilekçesi

Çek Veya Senet Borcunda Faiz İtiraz Dilekçesi

Çek veya senet üzerindeki faiz taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa banka reeskont faizi üzerinden ve o oranlardan düzenlenmesi gerekir. Ancak çekin veya senedin süresin

Detay
Avrasya Tüneli Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

Avrasya Tüneli Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

Avrasya tünelinde de otomasyon sistemi olan HGS ve OGS sistemi kullanılmaktadır. Bu otomasyon sistemleri zaman zaman hatalı işlemlere sebep vermekte bazen de kişilere gerekli

Detay
Otoyol Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

Otoyol Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

Otoyollarda geçiş işlemlerinde otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin zaman zaman arıza vermesi, hatalı plaka okuması vb. Birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sü

Detay
OGS Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

OGS Borcu İcra İtiraz Dilekçesi

Otoyollarda geçiş işlemleri otomasyon OGS - HGS sistemleri ile okunmaktadır. Bu otomasyon sistemleri ve kameralar kimi zaman hatalı tespit yapmakta, harfler ve rakamları hatal

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır