Borç Sonlandırma İbranamesi

Borç Sonlandırma İbranamesi

Başlatılan icra takibi veyahut verilen bir mahkeme kararı sonrası ortaya çıkan borcun geriye hiçbir hukuki ilişki kalmayacak şekilde tamamen sonlandırılması için hazırlanan ib

Detay
Yeni Mal Sahibi Kiracı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Yeni Mal Sahibi Kiracı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının sözleşme bitiminden on beş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır. Kiraya veren

Detay
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Dava Dilekçesi

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Dava Dilekçesi

Yaşanılan trafik kazası sonucu karşı tarafın kusuru sebebi ile oluşan maddi hasardan kaynaklanan  zararların tazminine ilişkin olarak Mahkemeye başvuru yapılabilmektedir.

Detay
Bankada Bulunan Para Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Bankada Bulunan Para Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Miras bırakandan kalan bankadaki para üzerinde miras hukuku gereği olarak tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olurlar. Yani söz konusu bankadaki para üzerine işlem yapmak için

Detay
Araçlar Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Araçlar Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Araba veya araçlar hakkında paylaşma biçiminde uyu

Detay
Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Tahliye Davası Cevap Dilekçesi

Tahliye talebi ile açılan davalarda  mülk sahibinin kontrat maddelerini gözardı etmemesi,  kira sözleşmesinden kaynaklanan ve sırf mülkiyet hakkı dolayısıy

Detay
Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Mülk sahibinin mülkiyet hakkı anayasal anlamda korunma altına alınmıştır. Bundan ötürü mülkiyete kendi ihtiyacı olduğunda bunu ispatlaması koşulu ile kiracısının tahliyesini i

Detay
Kira Sözleşmesinin Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Kira Sözleşmesinin Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

 Kira sözleşmeleri belirsiz süreli yapılabileceği gibi belirli süreli olarak da yapılabilir kira sözleşmesinin süresinin dolmasına takiben mülk sahibi durumu kiracıya kir

Detay
Kira Sözleşmesine Uyulmaması Nedeniyle Tahliye Talebi İhtarnamesi

Kira Sözleşmesine Uyulmaması Nedeniyle Tahliye Talebi İhtarnamesi

Taşınmaz sahibi olan taraflar kira sözleşmesini taşınmazda tadilat kira sözleşmesine uyulmaması otopark vesair kira sözleşmesindeki tahliyeyi gerektirecek maddelere aykırı har

Detay
Kira Sözleşmesine Uyulmaması Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Kira Sözleşmesine Uyulmaması Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Taşınmaz sahibi olan taraflar kira sözleşmesini taşınmazda tadilat kira sözleşmesine uyulmaması otopark vesaire kira sözleşmesindeki tahliyeyi gerektirecek maddelere aykırı ha

Detay
Kira Ödemeyen Kiracıyı Evden Çıkarma Dava Dilekçesi

Kira Ödemeyen Kiracıyı Evden Çıkarma Dava Dilekçesi

Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşme gereği kiranın her ayın belli bir gününde veya günleri arasında örnek 1 ile 5’i arasında ödenmesi gibi bir sözleşme imzalanır. B

Detay
Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Dava Dilekçesi

Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Dava Dilekçesi

Kira Borcunu ödemeyen kiracının tahliye işlemi için öncelikle kira sözleşmesi, kira bedelinin ödendiği banka hesap dökümü ve taşınmazın açık adresi gerekmektedir bu bilgilerin

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır