Velayetin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Velayetin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Velayetin Kaldırılması Dava Dilekçesi,çocuğun velayetinin kaldırılarak çocuğa vasi tayin edilmesine yönelik taleplerini içermektedir.Görevli ve Yetkili Mahkeme müşterek ç

Detay
Üst Hakkı Tesisi Dava Dilekçesi

Üst Hakkı Tesisi Dava Dilekçesi

Üst Hakkı Tesisi Dava Dilekçesi,davalının taşınmazı üzerinde üst hakkı kurulmasına yönelik istemleri içermektedir.

Türk Medeni Kanunu;

Bir taşınmaz maliki, üçüncü k

Detay
Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi

Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi

Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi;

Tekzip; gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri medya kuruluşlarında yer alan bir haberin aslında gerçeği yansıtmadığının, haberi ya

Detay
Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi,tarafların evlilikleri sürerken satın almış oldukları taşınmaz üzerinde katkı ve iyileştirme sağlaması sebebiyle katkılarının davalıdan

Detay
Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçesi

Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçesi

Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçesi;

 

Yardım nafakası, yardım edilmediği takdirde fakirliğe düşecek ailenin bazı üyelerine ödenen nafaka türü olup yardım nafaka

Detay
Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Önlenmesi Dilekçesi

Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Önlenmesi Dilekçesi

Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Önlenmesi Dilekçesi,kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesi istemini içermektedir. 

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına sa

Detay
Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi;

 

Kadastro tespitine itiraz süresi, kadastro tutanaklarının askı ile ilan tarihinden

Detay
Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi

Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi

Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi;

Vesayet, bazı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıyla 4721 sayılı Med

Detay
Eklentinin Tapuya Tescili Dilekçesi

Eklentinin Tapuya Tescili Dilekçesi

Eklentinin Tapuya Tescili Dilekçesi ;

 

''Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, sudeposu, garaj, elektr

Detay
Boşanma Davasını Kabul Dilekçesi

Boşanma Davasını Kabul Dilekçesi

Boşanma Davasını Kabul Dilekçesi ile açılmış olan boşanma davasının davalı tarafından da kabul edildiği ve boşanmanın gerçekleşmesi isteği belirtilmektedir.

HMK&#

Detay
Ziynet Eşyalarının (Takıların) İadesi Dilekçesi

Ziynet Eşyalarının (Takıların) İadesi Dilekçesi

Ziynet Eşyalarının (Takıların) İadesi Dilekçesi ;

 

Yargıtayın son içtihatları neticesinde; Kadına takılan her türlü ziynet eşyası (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik,

Detay
Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi

Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi

Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi ;

 

Tereke paylaşılmadığı süre zarfında mirasçılardan birinin miras ortaklığına temsilci atanmasını

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s