Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi

22.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi,tarafların evlilikleri sürerken satın almış oldukları taşınmaz üzerinde katkı ve iyileştirme sağlaması sebebiyle katkılarının davalıdan tahsil edilmesi istemlerini içermektedir.

TMK’nin 202. maddesine göre eşler arasında yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılmadır. Eşler kanunla belirlenmiş olan diğer seçimlik mal rejimlerini, mal rejimi sözleşmesiyle kabul edebilmektedirler. Bu sözleşme, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılmaktadır.

''Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererekelde ettiği malvarlığı değerleridir.Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardımamacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.''

''Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sonaerer.Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığınageçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.''

''Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veyakorunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bumalda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak omalın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkınınbaşlangıçtaki değeri esas alınır.Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması hâlinde hâkim, diğer eşe ödenecekalacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, payoranını da değiştirebilirler.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s