Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Savcılığa Şikayet Dilekçesi

Savcılığa Şikayet Dilekçesi;

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde

Detay
Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi ile şüpheli hakkında açılan kamu davasına karşı beyan ve itirazlara yer verilmiştir.Maalesef günümüzde hakaret suçu üzerinden geçimini sağl

Detay
Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi ;

Güveni kötüye kullanma suçu ile hem mülkiyet hakkı, hem zilyetlik hem de kişilerin sözleşmeleri nedeniyle birbirlerine karşı

Detay
Davaya Katılma İstemi Dilekçesi

Davaya Katılma İstemi Dilekçesi

Davaya Katılma İstemi Dilekçesi;

''Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tuta

Detay
Yağma Suçu Savunma Dilekçesi

Yağma Suçu Savunma Dilekçesi

Yağma Suçu Savunma Dilekçesi,sanığın üstüne atılı yağma suçuna ilişkin savunmalarını içermektedir.

Yağma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleriyle dü

Detay
Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi;

Resmi evrakta sahtecilik suçu;sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi,gerçek bi

Detay
Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi

Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi

Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın (örneğin beraat gibi) istinafa taşınması konu alınmışt

Detay
İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi, iftira atılarak hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinden dolayı suç duyurusunu içermektedir.

İftira suçu, hakkında savcılık soruşt

Detay
Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi ile Ceza Muhakemesi Kanununa aykırılık teşkil eden ve usule uygun olmayan yakalama kararına itiraz edilmesi ele alınmıştır.

Yakalama

Detay
Tefecilik Suçu Şikayet Dilekçesi

Tefecilik Suçu Şikayet Dilekçesi

Tefecilik Suçu Şikayet Dilekçesi;

Tefecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmında düzenlenmiştir.

'

Detay
Kripto Para Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi

Kripto Para Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi

Kripto Para Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi,kripto para yatırım sitesi aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık suçu”nun işlendiğine yönelik iddiaları içermekt

Detay
Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Şikayet Dilekçesi

Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Şikayet Dilekçesi

Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Şikayet Dilekçesi;

Güveni kötüye kullanma suçu; zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması şeklindeki basit güveni kötüye kulla

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s