Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

19.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi ile şüpheli hakkında açılan kamu davasına karşı beyan ve itirazlara yer verilmiştir.Maalesef günümüzde hakaret suçu üzerinden geçimini sağlamaya çalışan insanlar gerçek yaşamda veya sosyal mecralarda karşımıza çıkmaktadır.Unutulmamalıdır ki her söz hakaret sayılmaz ayrıca karşılıklı hakaret, tahrik ve bu hususta menfaat teminini adeta meslek haline getirme gibi konular göz önünde tutularak karar verilecektir.Dilekçemiz içeriğinde şüpheli savunmasında hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını, mağduriyetine yönelik olarak tepkilerini belirttiğini, kişiye yönelik olarak onur, şeref ve saygınlığına yönelik rencide edici ifadeler kullanmadığını ifade etmiştir. Söz konusu dilekçe hem sosyal medya hakaret suçu savunma dilekçesi (twitter(X) ,Whatsapp,facebook,İnstagram,Tiktok Vb.) olarak hem de gerçek hayatta kullanılabilecek türden bir dilekçedir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s