İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi,söz konusu idari işlemin iptali istemine yöneliktir. 

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu ola

Detay
Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi,taşınmaz için belirlenmiş olan kamulaştırma bedelinin çok düşük olması sebebiyle itiraz edilmesini konu edinmiştir.

Kamula

Detay
Memuriyetten Çıkarma İşleminin İptali ve Göreve İade Dava Dilekçesi

Memuriyetten Çıkarma İşleminin İptali ve Göreve İade Dava Dilekçesi

Memuriyetten Çıkarma İşleminin İptali ve Göreve İade Dava Dilekçesi,davacının kamu görevinden çıkarılmasına yönelik haksız olarak uygulanan memuriyetten çıkarma işleminin

Detay
İşletme Ruhsatının İptaline İtiraz Dilekçesi

İşletme Ruhsatının İptaline İtiraz Dilekçesi

İşletme Ruhsatının İptaline İtiraz Dilekçesi ile işletme ruhsat iptali ve işyerinin mühürlenmesine yönelik işlemlerin iptali talebinde bulunabilirsiniz. Davacı

Detay
Emniyet Şeridinin İhlali Sebebiyle İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Emniyet Şeridinin İhlali Sebebiyle İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Emniyet Şeridinin İhlali Sebebiyle İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi;

Karayolları Trafik Kanunu 46.maddesinin ilgili bölümünde “Trafik kazası, arıza hâlleri, acil

Detay
Disiplin Cezasının İptali Dava Dilekçesi

Disiplin Cezasının İptali Dava Dilekçesi

Disiplin Cezasının İptali Dava Dilekçesi;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 124. Maddesinde disiplin cezası tanımlanmıştır.Memuriyette Disiplin Cezası, “Kamu hizmet

Detay
Çed Raporunun İptali Dava Dilekçesi

Çed Raporunun İptali Dava Dilekçesi

Çed Raporunun İptali Dava Dilekçesi;

 

ÇED Raporunun açılımı “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” olup işletmelerin çevreye olan etkilerini ortaya koyan

Detay
Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi

Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi

Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi;

İdare, kendisine anayasanın ilgili maddeleri gereğince verilmiş görevleri yerine getiri

Detay
Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz Dilekçesi

Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz Dilekçesi

Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İtiraz Dilekçesi,çalışma izni başvurusunun reddine itirazı konu almaktadır.

Çalışma izni reddedildiği takdirde ilgili yabancı kişi kararın

Detay
Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi

Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi

Belediye Encümeni Kararının İptali Dava Dilekçesi ile belediye encümeni kararının iptaline yönelik istem incelenmiştir.  İlgili dilekçede taşınmazın bulunduğu alanda

Detay
Yasadışı Bahis Sebebiyle Kesilen Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Yasadışı Bahis Sebebiyle Kesilen Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Yasa dışı bahis cezası İtiraz Dilekçesi ile spor müsabakalarına dayalı bahis veyahut şans oyunları oynayan ya da sanal bahis-kumar oynayan şahıslara verilen cezalara itir

Detay
Tıbbi Malpraktis (Doktor Hatası) Devlet Hastanesi Tazminat Başvuru Dilekçesi

Tıbbi Malpraktis (Doktor Hatası) Devlet Hastanesi Tazminat Başvuru Dilekçesi

Devlet hastanelerinde meydana gelen ve kişinin ölümü veya yaralanmasıyla sonuçlanan doktor hatası, hemşire hatası veya asistan hatasına, tıbbi malpraktis denir. Tıbbi malprakt

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s