Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi

26.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi

Hizmet Kusuru Nedeniyle Araçta Maddi Hasar Tam Yargı (Tazminat) Dava Dilekçesi;

İdare, kendisine anayasanın ilgili maddeleri gereğince verilmiş görevleri yerine getirirken gerekli organizasyonu sağlamak, denetimleri yapmak ve önlemleri almakla yükümlüdür.İdare, yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği taktirde ortaya çıkan aksaklıklardan ve zararlardan hizmet kusuru (kusurlu sorumluluk) kapsamında sorumlu tutulmakta olup meydana gelen zararları tazmin etmekle yükümlüdür.Dolayısıyla belediyelerin,karayollarının ve diğer kurumların yaptıkları bozuk yollar sebebiyle gerçekleşen kazalarda tazminat yükümlülükleri vardır.

Hizmet kusuru; hizmetin hiç işlememesi, hizmetin geç işlemesi veya hizmetin kötü işlemesi şeklinde gerçekleşebilmektedir.İdarenin faaliyetinden dolayı zarar gördüğünü ileri süren ve zararının tazmin edilmesini talep eden kişi kusuru ispat yükümlülüğü altındadır.İdarenin hizmet kusuru nedeniyle açılacak tazminat davalarında, dava açma süresi 60 gündür. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. Zararın oluşmasına sebep olan işlem nedeniyle oluşan zararın tam olarak öğrenilmesinden itibaren 60 günlük süre işlemeye başlamaktadır. İdarenin hizmet kusuru sebebiyle açılacak olan tazminat davası İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre idari yargının görev alanına girmekte olup zarara uğrayan kişinin açacağı tam yargı davasında görevli mahkeme, idare mahkemeleridir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s