Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi

11.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi

Ceza Davasında Mağdur-Katılan İstinaf Başvuru Dilekçesi ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın (örneğin beraat gibi) istinafa taşınması konu alınmıştır.

Ceza muhakemesinde istinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği son kararın, üst dereceli mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan kanun yoludur.İlk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin denetlenmesini ve hukuka uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. İlk derece ceza mahkemesinin “hüküm” niteliğindeki kararları aleyhine önce istinaf kanun yoluna gidilmektedir. İstinaf yargılamasının amacı ilk derece mahkemelerince verilen kararlarda yer alan hataları ve hukuka aykırılıkları gidererek hukuka uygun hale gelmesini sağlamaktır. Bölge adliye mahkemeleri, adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamaktadır. İlk derece mahkemelerinin kararlarını yanlış bulması halinde sadece kararların bozulması ile yetinmeyip duruma göre yeniden yargılama da yapabilmektedir.

''İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.''

İstinaf başvurusu, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.

İstinaf mahkemesi, yapacağı istinaf incelemesi neticesinde ilk derece ceza mahkemesi kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunu esastan inceleyerek

  • İstinaf başvurusunun dosya üzerinden inceleme yapılarak ‘esastan reddine’
  • istinaf başvurusunun yerel mahkeme kararındaki hukuka aykırılıklar dosya üzerinden ‘düzeltilerek esastan reddine’
  • İstinaf incelemesi neticesinde önemli bir hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde ‘hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine’
  • ‘Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine’ ve duruşma hazırlığı işlemleri yapılmasına

şeklindeki kararları verebilmektedir.

Ceza davalarında temyiz, istinaf mahkemesi kararlarının hukuki açıdan denetlenmesini sağlayan bir kanun yolu olmaktadır. İstinaf mahkemesinin verdiği bazı kararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilme hakkı kanun koyucu tarafından öngörülmüşken bazı kararlar ise kesin nitelik özelliği taşımakta olup bu kararlar aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulamamaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s