Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi

22.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi

Tekzip (Düzeltme) Talebi Dilekçesi;

Tekzip; gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri medya kuruluşlarında yer alan bir haberin aslında gerçeği yansıtmadığının, haberi yapan kuruluş tarafından duyurulmasına denmektedir. Tekzip, 5187 sayılı Basın Kanunu 14. maddesinde düzenlenmiş olup temeli Anayasamızın düzeltme ve cevap hakkı başlıklı 32. maddesine dayanmaktadır.

Anayasamızda düzeltme ve cevap hakkının ancak;

  • Kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması
  • Kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması,

hallerinde tanınacağı ve kanunla düzenleneceği açıklanmıştır. Hukuki olarak tekzip, gazete, dergi ve bunlar gibi yayınlarda yer alan haber, eleştiri, karikatür ve resim benzeri yayımlara karşı Anayasanın 32. Maddesi ve Basın Kanunun 14. Maddesinde ‘’düzeltme ve cevap hakkı’’ başlığı altında tanımlanmış ve tekzip hakkının nasıl kullanılacağına dair yasal koşullar belirtilmiştir. Tekzip hakkının kullanılması ile beraber mahkeme tarafından verilen ilam sonucuna rağmen hala tekzipte bulunmayan yayınlara karşı Basın Kanunu’nun 18. Maddesinde yaptırımlar öngörülmüştür.

Kişinin kişilik haklarını zedeleyen veya gerçeğe aykırı içeriklerin yayımından yani kamuya dağıtımından sonra iki ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İlgilinin vefatı sebebiyle mirasçılardan biri tarafından bu hakkın kullanılması gerektiği takdirde bir aylık ilave süre verilmektedir. Tekzip hakkı için görevli ve yetkili mahkeme, talep edenin bulunduğu yer sulh ceza mahkemesidir.

''Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgiligerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibareniki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunanmenfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme veekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç güniçinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgiliyayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.''

''İnternet haber sitelerinde ise zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. Yayınhakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması yada internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme vecevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk yirmi dört saati ana sayfadaolmak üzere bir hafta süreyle yayımlanır. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir.'' 

''Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halindeyayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talepeden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardanbiri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s