Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

20.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi;

 

Kadastro tespitine itiraz süresi, kadastro tutanaklarının askı ile ilan tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre içerisinde kadastro mahkemesine itirazda bulunulmazsa, hak sahibi 10 yıl içerisinde genel hükümlere göre tapu iptal ve tescil davası açabilir.Bu davada görevli mahkeme kadastro mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kadastro tespitine konu yerde bulunan mahkemelerdir.

Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde Kadastro Komisyonlarına konu uzmanı Ziraat Mühendisi dâhil edilir.

Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır;

 A) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

 B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

 C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senetleri,

 D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarrufilmuhaberleri,

 E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

 F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

 G) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri,

 H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s