Vasiyetnamenin Açılması Dava Dilekçesi

Vasiyetnamenin Açılması Dava Dilekçesi

Muris, mirasçısı olsun ya da olmasın ölümünden sonra mal varlığının akıbetine dair vasiyetname hazırlayabilir. Hazırlanan bu vasiyetnamenin ölümden sonra mahkemeye sunulması g

Detay
Mirasın ve Borçların Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın ve Borçların Reddi Dava Dilekçesi

MK m.609’a göre mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını yetkili mahkemeye bildirmeleri ile alınan karar neti

Detay
Miras Mallarının Paylaştırılması Dava Dilekçesi

Miras Mallarının Paylaştırılması Dava Dilekçesi

Miras bırakanın mallarının paylaşımı konusunda mirasçılar kendi aralarında anlaşma yapabileceği gibi miras mallarının paylaşımı konusunda uyuşmazlıklar yaşanması halinde miras

Detay
Daire Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Daire Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Eğer dairenin veya dairelerin paylaşma biçiminde u

Detay
Tereke (Miras Malları) Tespit Dava Dilekçesi

Tereke (Miras Malları) Tespit Dava Dilekçesi

Tereke,  ölenin geride bırakmış olduğu varlıklar, yani; taşınmaz,  taşınır, alacak, borç ve  banka hesaplarındaki paralar araçlar, sigorta sözleşmeleri, şirket

Detay
Veraset (Miras Payı Dağılımı) Dava Dilekçesi

Veraset (Miras Payı Dağılımı) Dava Dilekçesi

Veraset davası; vefat eden bir kişinin mirasçılarının kimler olduğunun ve hangi oranlarda mirastan pay alacağının mahkeme tarafından belirlendiği bir davadır. Talep sahibi kiş

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır