Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi

Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi

Engelli İçin Vasi Tayini Dilekçesi;

Vesayet, bazı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıyla 4721 sayılı Med

Detay
Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi

Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi

Miras Ortaklığına Yönetici Kayyım (Temsilci) Atanması Dilekçesi ;

 

Tereke paylaşılmadığı süre zarfında mirasçılardan birinin miras ortaklığına temsilci atanmasını

Detay
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi,lehine vasiyet edilen taşınmazın tescili suretiyle vasiyetnamenin yerine getirilmesine dair talepleri içermektedir.

Be

Detay
Vasi Atanmasına İtiraz Dilekçesi

Vasi Atanmasına İtiraz Dilekçesi

Vasi Atanmasına İtiraz Dilekçesi;

 

Vesayetlik kurumu, bazı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıy

Detay
Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi,muris muvazaası iddialarına dayanarak tapu iptali ve tescil istemlerini konu almaktadır.

Muvazaa, bi

Detay
Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi;

Murisin vefatı halinde, bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin  kimler olduğu ve mirastan h

Detay
Vasiyetnamenin Tenfizi Talebi Dilekçesi

Vasiyetnamenin Tenfizi Talebi Dilekçesi

Vasiyetnamenin Tenfizi Talebi Dilekçesi ile vasiyetname tenfiz talebinin ne olduğu, kimlere karşı dava açılabileceği, hak düşürücü süre ve dava sürecinin nasıl işled

Detay
Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Miras Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi,mirasbırakanın ilgili taşınmazla yapmış olduğu sözleşmenin yok hükmünde kabul edilmesi ve mahkemece bu sözleşmeni

Detay
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dilekçesi

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dilekçesi

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dilekçesi, davacıya miras olarak kalan elbirliği mülkiyetine tabi malların paylı mülkiyete dönüştürülmesine yönelik

Detay
Vasiyetnamenin Açılması Dava Dilekçesi

Vasiyetnamenin Açılması Dava Dilekçesi

Muris, mirasçısı olsun ya da olmasın ölümünden sonra mal varlığının akıbetine dair vasiyetname hazırlayabilir. Hazırlanan bu vasiyetnamenin ölümden sonra mahkemeye sunulması g

Detay
Mirasın ve Borçların Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın ve Borçların Reddi Dava Dilekçesi

MK m.609’a göre mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını yetkili mahkemeye bildirmeleri ile alınan karar neti

Detay
Miras Mallarının Paylaştırılması Dava Dilekçesi

Miras Mallarının Paylaştırılması Dava Dilekçesi

Miras bırakanın mallarının paylaşımı konusunda mirasçılar kendi aralarında anlaşma yapabileceği gibi miras mallarının paylaşımı konusunda uyuşmazlıklar yaşanması halinde miras

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s