Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi

12.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Dilekçesi,lehine vasiyet edilen taşınmazın tescili suretiyle vasiyetnamenin yerine getirilmesine dair talepleri içermektedir.

Belirli mal vasiyetiyle kendisine bir mal veya hak bırakılmış kişi, mirasbırakan kişinin mirasçısı sıfatını almamakta olup “vasiyet alacaklısı” olarak, vasiyet alacaklısına bırakılan mal ise “vasiyet alacağı” olarak adlandırılmaktadır. Vasiyet alacağı, mirasbırakan kişinin ölümü anında ortaya çıkmaktadır.

“Vasiyet genellikle ivazsız bir tasarruftur. Vasiyet alacaklısı, mirasbırakanın külli halefi olmayıp, cüzi halefi olduğu için vasiyet olunan mal üzerinde doğrudan hak kazanması mümkün değildir. Vasiyet alacaklısının alacak hakkının hukuki sebebi olan vasiyet her ne kadar mirasbırakanın sağlığında yapılıyorsa da, bu bir ölüme bağlı tasarruf olduğundan vasiyet alacağı ancak mirasbırakanın ölümüyle doğar”

''Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.''

''Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.''

Vasiyetnamenin gereği, vasiyet borçluları tarafından rıza ile yerine getirilmezse dava yoluna başvurmak gerekmektedir. “Vasiyetnamenin tenfizi” davası adı verilen bu dava ile vasiyetnamenin kesinleştiği ve ifa edilebilir durumda olduğu tespit edilmektedir.Vasiyetnamenin tenfizi davalarında görevli mahkeme“Asliye Hukuk Mahkemeleri”dir. Yetkili mahkeme ise mirasbırakanınson  yerleşim yeri mahkemesi olmaktadır. Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerine göre vasiyet alacaklısının dava hakkı ölüme bağlı tasarrufu öğrenmesinden veya muaccel olma tarihinin üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s