Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi

04.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesinin) İptali Dava Dilekçesi;

Murisin vefatı halinde, bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin  kimler olduğu ve mirastan hangi oranda pay sahibi olduklarını gösteren belgeye veraset ilamı denir. Veraset ilamının çıkartılması için başvuru yapanın yasal veya atanmış mirasçı olması gerekmektedir. Yasal mirasçıların belirlenmesi sadece kimliklerini ibraz etmeleri ile mümkün iken, atanmış mirasçıların ispatı için noter veya mahkeme huzurunda bir ispat gerekmektedir. Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veya Noterden alınabilmektedir. Veraset ilamının çıkarılması için de herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

''Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.''

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Veraset ilamının; mirasçıları tespit etmek için kesin bir nitelik taşımadığı ve veraset ilamının geçersizliğinin her zaman ileri sürülebileceği Medeni Kanun’un 598/3 maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu belgenin gerçek hak durumunu yansıtmaması halinde görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılır, mirasçılardan her birinin oturduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir. Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin dava çekişmeli yargıya tabidir. Davada diğer mirasçılar davalı olarak gösterilir ve veraset ilamı iptal edilerek yenisinin düzenlenmesi talep edilir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s