Tereke (Miras Malları) Tespit Dava Dilekçesi

30.07.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Tereke (Miras Malları) Tespit Dava Dilekçesi

Tereke,  ölenin geride bırakmış olduğu varlıklar, yani; taşınmaz,  taşınır, alacak, borç ve  banka hesaplarındaki paralar araçlar, sigorta sözleşmeleri, şirket payları ve hisse senetleri, kira alacakları gibi maddi unsuru bulunan mallardır. Bu tereke malları mirasçılar arasında miras payları oranında tespit edilir ve pay sahipliğine göre paylaştırılır. Miras payının öğrenmesi için ya noterden mirasçılık belgesi alınması veya Sulh Hukuk Mahkemesi'nden istenilmesi gerekmektedir. Böylece vefat edenin geride bırakmış olduğu alacakları borçları mal varlıkları tespit edilerek takip eden süreçte paylaşım yapılacaktır. Bu davanın açılmasında hak sahibi olanlar; talep sahibi kişinin anne baba, anneanne dede, dayı, amca, hala, kardeş eş ve çocuk gibi yakınları hakkında tereke tespit davası açması mümkündür. Davanın hangi mahkemede açılacağı ise dilekçe içeriğinde yer almaktadır. Söz konusu hukuki sürece dair dilekçe, vatandaş tarafından bizzat takip edilip içeriği doldurulabilecek türden bir dilekçedir. Satın alacağınız dilekçe ile hak talebinde bulunabilir ve bizzat dilekçe içeriğini hazırlayabilirsiniz. Dilekçe içeriğini satın alma işlemi sonrası kendiniz doldurabileceğiniz gibi, sitemizin Türkiye’de ilk olarak vermiş olduğu hizmet sayesinde, alanında uzman Avukat yardımı ile TEREKENİN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ (ÖLENİN MAL VARLIĞI TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ) hazırlama hizmeti de verilmektedir.  Dilekçe içeriği tamamlandıktan sonra dilekçenin tarafınızca imzalanması ile birlikte dilekçenizi mahkemeye veya ilgili kuruma sunabilirsiniz. Söz konusu dilekçeleri kendi hukuki konunuza uyarlayarak doldurmanız gerekmektedir.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s