Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi

11.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu iptal ve Tescil Dava Dilekçesi,muris muvazaası iddialarına dayanarak tapu iptali ve tescil istemlerini konu almaktadır.

Muvazaa, bir sözleşmenin taraflarının, üçüncü kişilerden gerçek durumu gizleyerek onları aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan hususlarda anlaşmalarına denmektedir. Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma,  bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesine denmektedir. Bu şekilde saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Miras hakkı çiğnenen her mirasçı bunu dava edebilme ve muvazaayı her türlü delil ile ispatlayabilme hakkına sahiptir. Bu davayı yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar da açabilmektedir. Ancak bu davayı mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkarılan kişiler açamamaktadır.

Yargıtay içtihatlarına göre tarafların gerçekte istemedikleri görünürdeki işlem yani ‘nispi muvazaalı işlem’ kesin olarak hükümsüzlük taşımaktadır. Gizli işlem ise eğer kanun koyucunun aradığı şekil şartlarına uygun ise geçerli olacaktır. Muvazaa iddiasına dayalı açılacak olan davalarda zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabileceği yargısal uygulamayla benimsenmiş olup muvazaa iddiası her zaman ileri sürülebilmektedir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s