Kambiyo Senetlerinde İmzaya İtiraz Dilekçesi

23.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Kambiyo Senetlerinde İmzaya İtiraz Dilekçesi

Kambiyo Senetlerinde İmzaya İtiraz Dilekçesi ,senet altındaki imzaya yönelik itirazları içermektedir.

Bir icra takibinde borçlunun takibe dayanak belgede yer alan imzanın kendisine ait olmadığını bildirerek takibe itiraz etmesine “imzaya itiraz” denmektedir.İmzaya itiraz süresi takibin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bono gibi kambiyo senedi söz konusu ise 5 gün içinde itiraz yapılması gerekirken ilamsız bir takip söz konusu ise bu durumda 7 gün içinde itiraz yapılması kanun koyucu tarafından belirlenmiştir.İtirazın süresinde yapılıp yapılmadığı icra müdürlükleri tarafından gözetilmektedir. Süresinde yapılmadığı anlaşılan itirazlar geçerli olmayıp icra takibi devam etmektedir.Takip borçlusunun takip konusu olan kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığına dair durumu itiraz dilekçesinde açıkça göstererek bildirmesi gerekmektedir.

Kambiyo senedindeki imzaya yapılacak olan itiraz ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 5 gün içinde yapılması gerekmektedir. İtiraz bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirilir. Mahkeme incelemeyi mutlaka duruşmalı olarak yapar.Yapılan inceleme sonucunda imzanın borçluya ait olmadığı ortaya çıktığı taktirde itirazın kabulüne karar verilir. Mahkemenin bu kabul kararı ile birlikte icra takibi durur. Bu kararın kesinleşmesi ile icra takibi iptal edilir, borçlunun haczedilen malları varsa haciz kalkar.

İmzanın borçluya ait olduğu ortaya çıktığı durumlarda ise itirazın reddine karar verilir. Bunun üzerine alacaklının takibe hemen devam edilmesini talep etme hakkı mevcuttur.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe Vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s