İcra Takibi Feragat İstemi (Borcun Ödenmiş Olması Sebebiyle)

19.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İcra Takibi Feragat İstemi (Borcun Ödenmiş Olması Sebebiyle)

Alacaklı olarak takip başlatmış olduğunuz borç, borçlu tarafından ödendiği takdirde takibin sonlanması için ilgili icra müdürlüğüne bu dilekçe ile başvurarak feragat edebilir ve takipten vazgeçebilirsiniz. Bu beyanın hukuki anlamda teknik olması münasebetiyle borcun sonlanması için kanun maddeleri ve hangi dayanağa binaen feragat edildiğinin dilekçeye yazılması son derece önemlidir. Bu durum borcun ödendiği var sayılırken ilerleyen süreçte borcun kapanmadığı iddialarının önüne geçecektir. Satın alınan dilekçeniz sizin konunuza örnek teşkil etmesi amacıyla tarafımızca doldurulmuştur. Sitemizin sizlere sunduğu imkanlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. İCRA TAKİBİ FERAGAT İSTEMİ (Borcun Ödenmiş Olması Sebebiyle) dilekçesi ile yasal sürecinizi bu dilekçeyi alarak ilgili kuruma sunmak üzere işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s