Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

18.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

İcra takibi esnasında borçlu görünen tarafın banka hesapları alacaklı tarafça haciz ve bloke konulması icra takip sürecinde çok yaygın bir işlemdir. Ancak borcun ödenmesi veya borçlunun borcu karşılayan başkaca mallarının olması durumunda bu haciz işleminin kaldırılması bir dilekçe sunulması ile hukuken mümkündür. Banka hesap haczi uygulamada çok kolay bir şekilde konulmasına rağmen, bu haczin kaldırılması maalesef uygulamada kolay bir işlem değildir. Zira borçlu tarafın banka hesaplarının tamamı haciz işlemi ile bloke altına alınmış olmaktadır. Bu durumda hesapta borç bedelinden fazla bir bedel blokaj altında bulunmakta ve kişi banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanamamaktadır. Bu işlemin kaldırılması ve itiraz işlemi için satın alacağınız dilekçeden istifade edebilirsiniz. Sitemizin sizlere sunduğu imkanlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. BANKA HESAPLARINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI DİLEKÇESİ hazırlama hizmetimizden ayrıca kendiniz direkt dilekçeyi seçerek de satın alma işlemi yapabilirsiniz. Sonrasında ilgili dilekçeyi imzalayarak kuruma sunabilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s