İcra Dairesinden Hacizlerin Kaldırılması Dilekçesi

19.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İcra Dairesinden Hacizlerin Kaldırılması Dilekçesi

İcra dairesinde borçlunun talebi ile konulan hacizler borcun nedeninin sonlanması, icra takibi üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen işlemsiz bırakılması veya zamanaşımı gibi sebeplerle sonlanmış olabilmektedir. Hakeza araç ve taşınmaz hacizleri 6-12 aylık sürelerle haczedilebilmektedir. Bu bağlamda konulan hacizlerin kaldırılmasını isteme hakkına vatandaşlarımız sahiptirler. İlgili kanun maddelerinin ve gerekçelerin yer aldığı bir dilekçe ile bu hakkın kullanılması mümkündür. Satın alınan dilekçeniz sizin konunuza örnek teşkil etmesi amacıyla tarafımızca doldurulmuştur. Mevcut dilekçeyi satın alma sonrası kendi durumunuza veya konunuza göre düzenlemeniz gerekmektedir. Sitemizin sizlere sunduğu imkânlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. HACİZLERİN KALDIRILMASI DİLEKÇESİ ile dairedeki işlemlerinizi bu dilekçeyi imzalayıp gerekli yerlere teslim ederek noktalayabilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s