İcra Dairesinden Hacizlerin Kaldırılması Dilekçesi

İcra Dairesinden Hacizlerin Kaldırılması Dilekçesi

İcra dairesinde borçlunun talebi ile konulan hacizler borcun nedeninin sonlanması, icra takibi üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen işlemsiz bırakılması veya zamanaşımı gibi

Detay
İcra Dairesinden Borcun Ödemesinin Ardından Araç Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

İcra Dairesinden Borcun Ödemesinin Ardından Araç Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

İcra dairesinde haciz konulan araçlar hakkında haczin kaldırılması icra ve iflas kanununda belirli şartlarda mümkündür. Burada ilgili dairede dosyaya ödenen bedellerin tamamı

Detay
Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

İcra dairesinde maaşına haciz konulan ve borçlu olarak dosyada bulunan tarafın maaşına konulan haciz, tarafın hatalı olması, borcun ödemesi veya maaşın ¼ lük kısmının d

Detay
Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

İcra takibi esnasında borçlu görünen tarafın banka hesapları alacaklı tarafça haciz ve bloke konulması icra takip sürecinde çok yaygın bir işlemdir. Ancak borcun ödenmesi veya

Detay
İcra Müdürlüğünden Mernis Adres Araştırma Dilekçesi

İcra Müdürlüğünden Mernis Adres Araştırma Dilekçesi

Adres araştırması, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile MERNİS’te kayıtlı bulunan borçluya ait adres ve ilgili bi

Detay
İcra Müdürlüğünden Emniyetten Adres Araştırma İstemi Dilekçesi

İcra Müdürlüğünden Emniyetten Adres Araştırma İstemi Dilekçesi

Adres araştırması, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMNİYETTEN ADRES ARAŞTIRMA İSTEMİ DİLEKÇESİ

Detay
İcra Müdürlüğünden Borçlu İçin Bankalar Nezdinde Adres Araştırma Dilekçesi

İcra Müdürlüğünden Borçlu İçin Bankalar Nezdinde Adres Araştırma Dilekçesi

Adres araştırması, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile herhangi bir bankada kayıtlı bulunan borçluya ait adres ve ilgi

Detay
İcra Müdürlüğünden Vergi Dairesi İçin Adres Araştırması İstemi

İcra Müdürlüğünden Vergi Dairesi İçin Adres Araştırması İstemi

Adres araştırması, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile VERGİ DAİRESİ’nde kayıtlı bulunan borçluya ait adres ve i

Detay
Aciz Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi

Aciz Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi

Aciz belgesi yada aciz vesikası, alacaklı kimseye icra takibi sonunda alacağının ödenmeyen kısmı için verilmektedir. Bu belge, borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı öde

Detay
İcra Müdürlüğünden Muhtarlıktan Adres Araştırma İstemi Dilekçesi

İcra Müdürlüğünden Muhtarlıktan Adres Araştırma İstemi Dilekçesi

Adres araştırması, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile MUHTARLIK’ta kayıtlı bulunan adres ve ilgili bilgilerin t

Detay
İcra Müdürlüğüne Adres Tespit İstemi Dilekçesi

İcra Müdürlüğüne Adres Tespit İstemi Dilekçesi

Adres tespiti, borçluya tebligat yapılmasını mümkün kılacak adres bilgisine ulaşmayı sağlar. Bu dilekçe ile kolluk araştırması yoluyla borçluya ait adres ve ilgili bilgilerin

Detay
Ayıplı Araç İddiasına Karşı İhtarname

Ayıplı Araç İddiasına Karşı İhtarname

Ayıplı araç satışı ile alakalı yapılan satışların çoğunda ekspertiz raporu olsun veya olmasın sonrasında araçta şu sıkıntı da var ama bana bunu satıcı anlatmadı, ilana yazmadı

Detay

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s