Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

16.03.2022

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret suçu şikâyete tabi bir suçtur. Hakaret toplumda gerginliği tırmandıran birçok yol üzerinden yapılabilecek bir eylemdir. Telefon, sosyal medya araçları, yüz yüze vb. durumlarda bu hakaret eylemi yapılabilmektedir. Tabi burada karşı tarafı üzen durum suç teşkil etmektedir. Böyle bir durumda her halükarda kişinin şikâyet hakkı bulunmakta ve suça konu olay hakkında karşı tarafın cezalandırılmasını isteme ve akabinde tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur. Bu süreç içerisinde şikâyet süreleri kendi içerisinde zamanaşımı süreleri tâbi olup konu hakkında ayrıca tarafımıza soru sorabilirsiniz. HAKARET SUÇU ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ile başınıza gelen böyle bir durumda izleyeceğiniz yol ve şikâyet dilekçesi örneğine sitemize üye olarak ulaşabilirsiniz. Dilekçeyi satın alarak konunuza göre doldurun ve ardından da ilgili kuruma başvurabilirsiniz. Sitemizin sizlere sunduğu imkânlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. Sitemizde ana sayfada yer alan “Avukat Yardımı” videosunu tıklayarak site üzerinden avukat yardımlı dilekçe nasıl satın alınır sürecini görebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s