İcra Dairesinden Taşınmaz (Gayrimenkul) Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

19.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İcra Dairesinden Taşınmaz (Gayrimenkul) Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

İcra dairesinde haciz konulan taşınmazlar(gayrimenkuller) hakkında haczin kaldırılması icra ve iflas kanununda belirli şartlarda mümkündür. Öncelikle haczedilen taşınmazın kişinin borcunu karşılayacak bedelden daha fazla bir bedele tekabül etmesi durumunda, kişinin borcu karşılamaya yeter araç, maaş, banka hesabı gibi varlıklarının olması durumunda hacizlerin kaldırılmasını sunulacak bir dilekçe ile isteme hakkına kavuşacaktır. Bunun yanında taşınmazlara (gayrimenkullere) konulan hacizler çok ileri tarihlerde borç sebebi sonlanmasına rağmen kayden durduğu da karşılaşılan bir durumdur. Bu hacizlerin kaldırılması da satın alacağınız dilekçe ile mümkündür. Satın alınan dilekçeniz sizin konunuza örnek teşkil etmesi amacıyla tarafımızca doldurulmuştur. Sitemizin sizlere sunduğu imkânlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. TAŞINMAZ HACZİNİN KALDIRILMASI DİLEKÇESİ’ni sitemizden alarak imzalamanızın ardından istenen kuruma sunarak işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s