İlamsız İcra Takibi Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi

11.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İlamsız İcra Takibi Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi

İcra takibi alacaklı olan veyahut alacaklı olduğu iddiası olan kimse tarafından borçlu olduğunu düşünen kimseye karşı yapılan bir icra dairesi işlemidir. Ancak kendisine “İLAMSIZ İCRA TAKİBİ BORCA KISMİ İTİRAZ DİLEKÇESİ” ile açılan takipte haksız şekilde istenen fazla bedele ve o bedel üzerinden kişi mağdur eden tüm durumlara itiraz yapılabilmektedir. Tebliğ edilen veyahut hakkında bir icra takibi açıldığını e-devlet kanalı ile öğrenen kişilerin borca itiraz hakkı bulunmaktadır. Borca itiraz işlemi aşamasında borçlu görünen tarafından icra dairesinde başvuru usulü ile borca itiraz edebilmektedir. Bu itiraz işleminin ise şahsen yapılması gerekmektedir. Bu itiraz işlemi “itiraz dilekçesi” ve kişinin kimliği ile icra müdürlüğüne yapılmaktadır. Borca itiraz işlemi son derece önemli bir işlemdir. Zira borca itiraz edilmesi aşamasında sunulacak beyanlar, ileride olayın yargıya intikal etme aşamasında bağlayıcı olmaktadır. Bu kapsamda yapılan itirazın konusunu, hangi alacak kalemlerine itiraz edilmesi gerektiği son derece önemlidir. Bu itiraz işlemi yapıldıktan sonra ise icra takibi durur ve herhangi bir haciz işleminin yapılması bu dakikadan itibaren mümkün değildir. İlamsız icra takibinde itiraz süresi ise tebliğden itibaren 7 gündür. Bu sürenin kaçırılması halinde yapılacak işlemler için sitemizden “borca gecikmiş itiraz dava dilekçesi” araması yaparak ilgili dilekçeye ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız dilekçeyi konunuza göre sizlerde düzenleyip ilgili kuruma sunabileceğiniz gibi sitemizin Türkiye’de ilk ve tek olarak verdiği hizmet sayesinde de “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. Sitemizde ana sayfada yer alan “Avukat Yardımı” videosunu tıklayarak site üzerinden avukat yardımlı dilekçe nasıl satın alınır sürecini görebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s