İş Kazasının Tespiti Dava Dilekçesi

23.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İş Kazasının Tespiti Dava Dilekçesi

İş Kazasının Tespiti Dava Dilekçesi ,meydana gelen kazanın iş kazası olduğuna dair tespitin yapılması, kaza sebebiyle uğranılan zararın  davalı tarafça karşılanmasına dair talepleri içermektedir.

Bir kazanın hukuki manada iş kazası olabilmesi için belli şartların bir arada bulunması gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller şunlardır:

  • İşçinin işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşçinin ne şekilde yaralandığı veya öldüğünün iş kazası sayılabilmesi için bir önemi yoktur. Burada önemli olan husus İşçinin geçirmiş olduğu kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması gerekir. Bu durumlardan kaynaklı hallerde iş kazasından kaynaklı tazminat davası açılabilir.
  • İşçinin işverene bağlı olarak iş yerinin dışında başka bir iş alanında gönderilmesi sebebiyle, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin maruz kaldığı fiiller iş kazası olup tazminat davasına konu olabilir.
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay iş kazası olarak tazminat davasına konu olabilir.
  • Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar iş kazasıdır.
  • İşçinin, işveren tarafından kendisine tahsis edilen bir taşıtla ya da gidiş gelişi için sağladığı servis araçları ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen her türlü kaza iş kazası olarak sayılmaktadır.

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası zamanaşımı süresi; kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. İş kazası sonucunda ölüm veya yaralanma (maluliyet) olması iş kazasında uygulanmakta olan genel zamanaşımı süresini değiştirmemekte, bu süre her halde iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olarak hesaplanmaktadır.Eğer bir iş kazası sonucunda ceza davası açılmışsa ve ceza davasına uygulanan “dava zamanaşımı süresi” daha fazla ise, iş kazası nedeniyle tazminat davasında da ceza zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe Vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s