İşçi Alacaklarının Tahsili Dava Dilekçesi

23.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İşçi Alacaklarının Tahsili Dava Dilekçesi

İşçi Alacaklarının Tahsili Dava Dilekçesi ;

İşçi alacakları 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olup feshe bağlı işçi alacakları ve feshe bağlı olmayan işçi alacakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Feshe bağlı işçi alacakları; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı ve kötüniyet tazminatı olup bu kalemler sözleşmenin son bulması halinde talep edilebilmektedir.

Feshe bağlı olmayan işçi alacakları ise ücret, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları, hafta tatili ücret alacağı olup bu alacak kalemleri sözleşmenin fesih durumuna bağlı olmaksızın işçinin hak kazandığı zaman talep edebileceği alacak kalemleridir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı belirli şartlar altında iş sözleşmesi sona eren işçiye, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin son bulduğu tarihe kadar hizmet akdinin devam ettiği süreçte her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücret tutarında ödenen tazminattır.

Kıdem Tazminatı Şartları

  • 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçi olması
  • En az bir yıllık kıdemi olması
  • Söz konusu iş sözleşmesinin İş Kanununda belirtilen nedenlerden birisi ile sonlandırılması

Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Haller

  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi
  • İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılması
  • Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması
  • Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, yaş koşulu nedeniyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa bile kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle
  • Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi
  • İşçinin ölümü sebebiyle iş akdinin son bulması

İşçinin kendi rızası ile işten ayrılması yani istifa ve işverenin iş akdini haklı sebeple sonlandırması durumlarında kıdem tazminatı söz konusu olmamaktadır.

7036 Sayılı Kanun ile 25.10.2017 tarihinden itibaren bu tarihten sonra yapılan fesihlerde kıdem tazminatı için zamanaşımı süresi fesih tarihinden itibaren 5 yıldır.

25.10.2017 tarihinden önce iş akdinin feshedilmiş olması durumunda ise kıdem tazminatı için zamanaşımı süresi fesih tarihinden itibaren 10 yıldır.

Kıdem tazminatı hesaplanmasında mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı dikkate alınmaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe Vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s