KVKK Bilgilendirme Metni

15.06.2021

Gizlilik Politikası (KVKK Aydınlatma Metni)

İşbu KVKK Aydınlatma Metni, www.davadilekcesi.net sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır ) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla “Davadilekçesi” tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirmesi  amacıyla hazırlanmıştır.

A – VERİ SORUMLULUĞU

İşbu Aydınlatma Metni, www.davadilekcesi.net web sitesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır ) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla “Davadilekçesi”  tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin web sitesi ziyaretçisini aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

B- VERİLERİN İŞLENİŞİ

Üyelik Süreci

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; , www.davadilekcesi.net sitemizde üyelik sürecinizin tamamlanabilmesi için ayrıca hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi amacıyla tarafımızca işlenmektedir.

Mevzuata Uygunluk

İlgili mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen ve “Davadilekçesi” sitesi olarak bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek amacıyla işlenmektedir. İlgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde bilgileriniz işlenecektir.

Site Tanıtım Ve Kampanya Süreci

Sitemize gelen ziyaretçilerimize yönelik bilgi akışı ve kampanyalar hakkında süreç ile alakalı aktarımların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi,  kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitesi ile mobil web sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

İŞLENECEK VERİLER

Verileriniz sizlerden gelen taleplere göre işlenmek için saklanmaktadır. Davadilekcesi.net olarak üyelik esnasında sizlerden istenilen bilgiler tarafımızca arşivlenerek saklanmaktadır. Sitemizdeki aktivitelere katılma veya haberdar olabilmeniz noktasında bilgileriniz tarafımızca saklanmaktadır. Hizmet kalitesi için canlı destek veya whatsapp gibi uygulamalardan yaptığımız görüşmeleri saklı tutmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Üyelerimize özel veriler verdiğimiz hizmetlerden en iyi seviyede faydalanabilmeniz için yurt içinde birlikte iş süreçleri yürüttüğümüz ticari ortaklarımız ve hizmet satın aldığımız işbirliği yaptığımız 3 parti uygulamalara gerektiğinde aktarılabilecektir. Size daha iyi hizmet verme adına bize sitemiz veya whatsapp yada mail üzerinden gönderdiğiniz bilgi ve evraklar alacağınız hizmetin kalitesini artırma amaçlı tarafımızca işlenmekte ve danışmanlık aldığımız kişi ve kurumlarla paylaşımı yapılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak;

Kişi, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme ve kullanım amacını öğrenme hakkına sahiptir.

Kendisine ait kişisel verilerin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İSTEKLERİNİZ İÇİN

Söz konusu haklarınız ve taleplerinize, kişisel veri sahipleri tarafından usule uygun olarak info@davadilekcesi.net adresine e-posta ile iletilebilecektir. Talepleriniz 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s