Ön Bilgilendirme Metni

15.06.2021

GİRİŞ

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, davadilekcesi.net diğer ismi ile Hizmet Sağlayıcı’nın, müşteriye sunduğu ürün ve hizmetlerin, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle müşteri yada alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde siparişe konu dilekçe bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

HİZMET DETAYLARI

Hizmeti veren site: www.davadilekcesi.net

Hizmet detayı: Dilekçe

Ödeme Şekli : Kredi kartı

GENEL KOŞULLAR

Hizmet ile ilgili tüm detaylar HİZMET SAĞLAYICI’ya ait davadilekcesi.net sitesinde yer almaktadır.

Alıcı diğer ismi ile müşteri, işbu Form’da satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteri; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Hizmet Sağlayıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken hizmetin vergiler dâhil fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Hizmet Sağlayıcı, sözleşme konusu dilekçeyi satın alma hizmeti sonrası ilgili alıcıya teslim etmeyi beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı, sipariş konusu dilekçe için hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 – Alıcı, sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın sözleşme konusu hizmetin sunulması yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

Hizmet Sağlayıcı, söz konusu hizmetlerle ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama, özellikle internet servisindeki ve iletişimdeki kesinti ve aksaklıklar ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Hizmetlerin sunumunun Hizmet Sağlayıcının kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu Alıcı’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI VAR MI?

İş bu sözleşme konusu olan yazılım olarak sunulan hizmetin (Software as a Service) yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu Sözleşme ve ilgili yönetmelik uyarınca Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına sahip değildir.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s