Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz Dilekçesi

04.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz Dilekçesi

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz Dilekçesi;

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek ve her iki taraf arasında oluşan sorunlara çözüm yaratmak için kurulan bir kurumdur. 5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonunun amacı; sigorta sahibi ya da ilgili sigortadan yararlanan kişiler ile sigorta tahkim sisteminin üyesi olan sigorta şirketleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları çözmektir.Sigorta Tahkim Komisyonu’na ulaşan uyuşmazlıkların çözümü; taraflar aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanun tarafından belirtilen süre içinde, bağımsız hakemlerce gerçekleştirilmektedir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte yasanın yürürlüğe girdiği söz konusu tarihten başlayarak sigorta hakemleri tarafından 5.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar ile ilgili verilen kararlara karşı kararın Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir defa olmak üzere Komisyon’da itiraz hakkını tanınıyor.

Hakem kararına itirazda bulunulabilmek için kararın 18 Ekim 2013 veya daha sonraki bir tarihte verilmiş olması ve karara konu olan uyuşmazlığın 5.000 TL ve üzeri bir miktarda olması şartları aranmaktadır. 5.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar için verilen hakem kararları, yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda olmadığı taktirde kesinleşiyor. 40.000 TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklar için ise itiraz üzerine verilen kararlarda taraflar temyize gidebilme hakkına sahiptirler.

Hakem kararlarına karşı komisyona yapılan itirazlar öncelikle komisyonda usul yönünden incelenmektedir. Belirtilen süre içinde ve usulüne uygun yapılmayan itirazlar komisyon itiraz yetkilisince reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilmektedir. Eğer itiraz usulüne uygun şekilde yapıldıysa itiraza konu olan dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyeti’ne tevdi edilip iki aylık yasal süre içinde karara bağlanır. İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen karar komisyonca taraflara bildirilmektedir.Belirtilen süre içinde ve usulüne uygun bir biçimde yapılan itiraz 5684 sayılı kanunun 30. maddesinin 12 fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önleyerek kararın icrasını durdurmaktadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s