Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararına İtiraz Dilekçesi

12.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararına İtiraz Dilekçesi

Sınır Dışı Edilme (Deport) Kararına İtiraz Dilekçesi ile yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi kararına itiraz edilmesi konu alınmıştır. 

Sınır dışı etme yani diğer bir adıyla deport ile ilgili hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Türkiye’de bulunan yabancılar, kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilmektedir.Özellikle çalışma izninin iptal edilmesi ve ardından deport kararı verilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Deport kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınmaktadır. Deport kararı verildikten sonra hakkında karar verilen kişiye, Türkiye’yi terk edebilmesi için belli bir süre verilip “Çıkış İzin Belgesi” verilmektedir.Sınır dışı edilme kararı gerekçeleriyle birlikte hakkında karar verilen yabancıya, yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilmektedir.

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

gibi durumlarında ilgili yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaktadır.

Sınır dışı etme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurulabilmekte olup ayrıyeten başvuran kişisınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirmesi gerekmektedir. Mahkemeye yapılan sınır dışı etme kararına yapılan itirazlar, on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesinlik taşımaktadır. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilememektedir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s