Tahliye Taahhütnamesi Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi

11.09.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Tahliye Taahhütnamesi Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi

Tahliye taahhütnamesi kiracı ve kiralayanın aralarında belirli bir süre sonra kiralanan taşınmazın,  herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın boşaltılacağına dair bir anlaşmadır. Tahliye taahhütnamesi istenilen dönemde yapılabilir gerek 1 yıl gerek 3 yıl ve yahutta uzun süreli sözleşmelerde de tahliye taahhütnamesi alınmasını da mümkündür. Kiracının bu anlaşmaya uymaması halinde, yani tahliye taahhütnamesinde gösterilen tarihte taşınmazı boşaltmaması halinde kiraya veren tarafından kiracıya bir ihtarname çekilir. Kiracının yine de taşınmazı boşaltmaması halinde ek'te sunulan Dilekçe ile açılacak bir dava ile kiracı taşınmazdan tahliye edilebilir. Mahkemeden tahliye karar çıktıktan sonra karar borçluya tebliğ edilir ve mahkeme kararı ile taşınmazın tahliye edildiğine dair mahkeme kararı sonucunda borçlu taşınmazı boşaltılmalıdır Aksi takdirde cebri icra yani polis ve icra dairesi zoruyla taşınmazdan tahliye etmektedir. Dilekçe içeriğini satın alma işlemi sonrası kendiniz doldurabileceğiniz gibi, sitemizin Türkiye’de ilk olarak vermiş olduğu hizmet sayesinde, alanında uzman Avukat yardımı ile de TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇESİ hazırlama hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda “avukat aracılığıyla doldur” seçeneğini seçerek dilekçe içeriği tarafımızca da profesyonel bir şekilde hazırlanabilmektedir. Dilekçe içeriği tamamlandıktan sonra dilekçenin tarafınızca imzalanması ile birlikte dilekçenizi mahkemeye veya ilgili kuruma sunabilirsiniz. Söz konusu dilekçeleri kendi hukuki konunuza uyarlayarak doldurmanız gerekmektedir.

NEDEN BU DİLEKÇEYİ SATIN ALMALIYIM ?

Söz konusu hukuki sürece dair dilekçe, vatandaş tarafından bizzat takip edilip içeriği doldurulabilecek türden bir dilekçedir. Aynı zamanda satılan tüm dilekçeler alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir. Satın alacağınız dilekçe ile hak talebinde bulunabilir ve bizzat dilekçe içeriğini hazırlayabilirsiniz. Bununla beraber hukuki olarak davayı bir noktaya getirebilir, kalan süreci ise avukat aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s