Tasarruf Finansman Şirketleri Tasfiyesi Hakkında İhtarname ve Bildirimler

05.11.2021

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Tasarruf Finansman Şirketleri Tasfiyesi Hakkında İhtarname ve Bildirimler

02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine intibak planı yeterli görülmeyerek, 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyesine karar verilmiş ve karar tarihi itibarıyla tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Bu kapsamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Tasfiye masasına süreç içerisinde kayıt yaptırıp ödeme sırasına girilmesi son derece önemlidir. Zira tasfiye işlemleri başvur sırasına göre belirlenmektedir. Tasfiye aşamasında ödenen bedelin iadesi, taşınmaz sahipleri için ödenecek bedelin hangi kanalla ödeneceği, iade sırasının takibi, süreç hakkında yazılı bilgi alma talebi(ki bu bir Anayasal haktır) alanında uzman avukat ekibi ile hazırlanmış ihtarname/bildirim ile mümkün olmaktadır. Sürecin hangi talebe karşılık hangi kanun maddesine dayanıldığının belirtilmesi ise ileride açılma riski bulunan davalarda tarafınız açısında koruyurucu bir hukuki delil olmaktadır. Belgenin kuruma gönderilmesi sonrasında ise muhafaza edilmesi gerekmektedir. TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ TASFİYESİ HAKKINDA İHTARNAME VE BİLDİRİMLER hazırlama hizmetimizden ayrıca kendiniz direkt dilekçeyi seçerek de satın alma işlemi yapabilirsiniz. Burada konunuza ve firmanıza göre dilekçe yada ihtarı doldurup bizzat ilgili kuruma veya noter kanalı ile sunabilirsiniz. Eğer satın alma esnasında "Dilekçemi yada İhtarımı Avukat Doldursun" istiyorsanız siteden avukat yardımını seçin dilekçeniz ihtarınız sitemizin danışmanlık hizmetini veren avukatlarca hazırlanarak tarafınıza iletilecektir. İhtar veya bildirimin 3 nüsha hazırlanması sonrası noterden yada bizzat başvuru ile kendiniz kurumlara teslim ederek hakkınızı arayabilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s