Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

12.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi,Türk Borçlar Kanunu 49.maddesine dayanarak maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.

Trafik kazası neticesinde ölüm, yaralama veya herhangi bir malvarlığı zararı meydana gelmesi halinde aracın sürücüne, aracın sahibine, aracın işletenine ve sigorta şirketine karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir.Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının veyahut poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası yani Kasko Sigortasının yapıldığı sigorta şirketi ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumlu olmaktadır.  Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ilgili maddesine göre, sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekle yükümlüdür.

Trafik kazasında yaralanma meydana geldiği durumlarda yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabileceği gibi trafik kazası nedeniyle ağır bedensel yaralanmaların vuku bulması halinde yaralanan kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı) da ilgili kanun uyarınca “manevi tazminat davası” açabilmektedirler. “Ağır bedensel yaralanma” kavramını Yargıtay uygulamalarında yaralanan kişinin uzuv kaybı yaşaması veya hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi olarak kabul ettiği görülmektedir.

Trafik kazası nedeniyle zarar görenin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayacak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrense bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi kanun koyucu tarafından belirlenmiştir.

''Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s