Trafik Kazasında Tazminat İçin Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

04.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Trafik Kazasında Tazminat İçin Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazasında Tazminat İçin Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi;

 

Trafik kazalarında kusur sorumluluğu olan kişi veya kişilere karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği hukukumuzda kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklanan davaları zarar gören ve zarar görenin yakınları açabilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklanan davalar; aracın sürücüsüne, malikine/işletenine, güvence hesabına, sigortacısına, kazaya sebebiyet veren 3.kişilere karşı açılabilmektedir. Görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu esaslarına göre Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Sigorta şirketlerine açılan davalar Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticari iş niteliğinde kabul edildiğinden açılacak davalar Asliye Ticaret Mahkemesi’ndegörülmektedir.Meydana gelen vakıada zarar göreninölümü gerçekleşmişse veya bedensel zararın tazmin edilmesi amaçlanıyorsa tazminat davası sigorta şirketine yönetilecekse dahi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görevlidir.

Ancak Yargıtay’ın bu konuda varmış olduğu farklı görüşleri bulunmaktadır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararda sigorta şirketlerine karşı açılan ölüm ve bedensel zararların tazmini davalarının Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılması gerektiğini kabul etmiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 15.02.2013, E.2013/702-K.2003/1676 )

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi başka bir kararında Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmasına karar vermiştir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 27.06.2013, E.2013/10280 K.2013/10280 K.2013/10151)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesine göre zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde davanın açılması gerekmektedir.  Ancak dava her halükarda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır.

Maddi ve manevi tazminat, Tedavi giderleri, Araçta meydana gelen hasarlar, değer kayıpları, Kişinin çalışmaya devam edememesi dolayısıyla ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlardır.

Zarar Gören Ölmüş ise; Cenaze giderleri, Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri,Ölenin yardımından yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri için arabulucuya başvurmak tarafların serbest iradelerine bağlı (ihtiyari) iken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacak ve tazminatlara ilişkin ihtilaflarda arabulucuya gitmek dava şartı olarak kabul edilmiştir.Özetle dava yoluna müracaat etmeden önce arabulucuya başvurulması, taraflar için zorunlu hale getirilmiştir.Dava şartı Arabuluculuğa başvuruda, trafik kazasından zarar gören(talep eden) ve zarar veren/ sigortacı(talep edilen), arabulucuya başvurabilme haklarına sahiptirler. İhtiyari arabuluculuk sürecinde ise, dava şartı arabuluculukta olduğu gibi her iki taraf da arabulucuya gidebilecektir.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s