Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi Dava Dilekçesi

13.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi Dava Dilekçesi

Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi Dava Dilekçesi ,iş akdinden kaynaklanan yıllık ücretli izin alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilmesine yönelik talepleri içermektedir. İşçi ve işveren hakları ile karşılıklı iş ilişkisi içerisinde üstlendikleri yükümlülüklerin hukuki çerçevesiAnayasa, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile belirlenmiştir.

''Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.''

''İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmaküzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlarabu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.''

''İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.(Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerinyıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilereverilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.''

Yıllık izin ücreti hesaplaması, kural olarak işçinin çalıştığı süre ve temel ücretine göre yapılmaktadır.

  • İşçinin bir yıldan beş yıla kadar olan hizmet süresi için 14 gün,
  • Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olan hizmet süresi için 20 gün,
  • Onbeş yıl ve daha fazla hizmet süresi için ise 26 gün yıllık izin süresi uygulanır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s