Adli Yardım Talebi Dilekçesi

26.02.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Adli Yardım Talebi Dilekçesi ile adli yardım talebi ve şartları, kapsamı hususlarını inceleyip adli yardım başvurusu usulüne değinilmiştir.

Adli yardım, başvurucunun kendisinin ve ailesinin geçimini zora düşürmeksizin, yargılama veya takip giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması ve dava veya takiplerinde de haklı olduğunun açıkça dayanaktan yoksun olmaması hallerinde devletten talep edebileceği bir destek kurumudur.

Adli yardımdan gerçek veya tüzel kişi istem sahipleri yararlanabilmektedirler. Gerçek kişilerin adli yardımdan faydalanabilmesi için yargılama veya takip giderlerini karşılayabilecek durumlarının bulunmaması ve takip veya dava konusu istemlerinde haklı olduklarının açıkça dayanaktan yoksun olmaması gerekmektedir.Tüzel kişiler, kamuya yararlı dernek veya vakıflar da iddialarında haklı göründükleri ve gerekli giderleri ödemeleri halinde mali olarak zora düşeceklerinin söz konusu olduğu durumlarda adli yardımdan faydalanabilmektedirler.Yabancıların adli yardım müessesesinden yararlanabilmelerinde ise mütekabiliyet şartının varlığı aranmaktadır.

Adli yardıma başvuran kişinin gerçekten maddi gücünün davayı yürütmek için yeterli olmadığına yönelik ispat etme sorumluluğu bulunmaktadır.Adli Yardımdan yararlandırılmada “Ödeme gücünden yoksunluk koşulu” ve “Dava ve takipte haklılık kanaati uyandırmak koşulu” olmak üzere 2 ana şart aranmaktadır.

Adli Yardım Kapsamı

1) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet,

2) Yargılama ve takip masrafları için teminat göstermekten muafiyet,

3) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet hazinesinden avans olarak ödenmesi,

4) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonra ödenmek üzere bir avukat temini

hususlarından yararlanılabilmektedir.

Adli yardım talebi, asıl işin karara bağlanacağı mahkemeden; takiplerde ise takibin yapılacağı ilgili icra veya iflas mahkemesine bildirilmesi gerekmektedir. Kanun yollarında ise adli yardım talebi ilgili Bölge Adliye Mahkemesine veya Yargıtay’a yapılması gerekmektedir.Dava sürecinde karşılaşılabilecek olan harç ve masraf giderleri için de adli yardım başvurusunda bulunulabilmektedir. Mahkemeye talebinizi ilettiğinizde ve ilgili belgeleri sunduğunuz taktirde yüklenilen harç ve giderler devlet tarafından ödenmektedir.Adli yardım talebinde bulunan kişi bu talebinin içeriğinde, iddiasının özetine, iddiasını dayandırdığı delillere ve mali durumuna ilişkin belgelere yer vermek zorundadır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s