Hükmün Tavzihi Dilekçesi

12.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Hükmün Tavzihi Dilekçesi

Hükmün Tavzihi Dilekçesi;

 

Tavzih etmek; açıklamak ve aydınlatmak anlamlarına gelmekte olup hükmün tamamlanması demektir. Tavzih terimi yeterince açık olmayan veya icrasında tereddüt, kuşku uyandıran yahut birbirine aykırı fıkralar içeren bir yargısal hükmün icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan birinin talebiyle açıklanması ya da tereddüdün veya aykırılığın giderilmesi demektir.

Tavzih Talebi ve Usulü

Tavzih veya tamamlama, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. Dilekçenin bir nüshası, cevap süresi mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap, tavzih veya tamamlama talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur.Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını yapabilmeleri için davet edebilir. Mahkeme tavzih veya tamamlama talebini yerinde gördüğü takdirde 304. madde uyarınca işlem yapar.

Tavzih Talebinin Söz Konusu Olduğu Haller

  1. Hükmün yeterince açık olmaması hali
  2. Hükmün icrasında tereddüt oluşması hali
  3. Hükmün birbirine aykırı fıkralar içermesi hali

Taraflar bu üç hal dışında tavzih isteminde bulunamamaktadırlar.

Tavzih, hüküm fıkrasında söz konusu iken hükmün gerekçesinin açıklanması için tavzih talebi söz konusu değildir.Kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki çelişki söz konusu olduğu taktirde tavzih yoluna başvurulamamakta olup bunun için kanun yoluna gidilmesi gerekmektedir.Tavzih, taraflar tarafından hükmü veren mahkemeden istenir ve tavzih sadece hükmü veren mahkemece yapılabilmektedir.Tavzih isteminde bulunmak, hükmün icrasını durdurmaz. Hüküm fıkrasında taraflara tanınmış bulunan haklar ve taraflara yüklenmiş bulunan borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.Hem ilk derece mahkemelerinin hem de üst derece mahkemelerinin kararları için tavzih yoluna  başvurulabilmektedir. Tavzih yoluna başvurmak için hükmün kesinleşmiş olması gerekmemektedir. Tavzih talebinde bulunmak temyiz süresini ve hükmün icrasını durdurmamaktadır.Tavzih talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlar istinaf edilebilmektedir. Tavzih kararını istinafı üzerine verilen kararlara karşı, temyiz yoluna gidilemez.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s