Kıymetli Evrakın İptali Dilekçesi

20.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Kıymetli Evrakın İptali Dilekçesi

Kıymetli Evrakın İptali Dilekçesi,kaybedilmiş veya bir şekilde elden çıkmış bulunan kıymetli evrakın iptali istemine içermektedir.

kıymetli evrakı elinden çıkmış bulunan taraf hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemleri almalıdır. Aksi taktirde ciddi hak kaybı söz konusu olabilmektedir.

''Makbuz senedi veya varantı kaybeden hamil, bu senetlere malik olduğunu ispat etmek veteminat vermek suretiyle mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden alacağı izin üzerine keyfiyetin karardagösterilen o yer gazetelerinde ilanından ve muhalefet için tayin olunacak müddetin geçmesinden sonra ikinci birnüsha alabilir. Kaybolan varantın müddeti geçmişse hamilinin talabi üzerine mahkeme aynı veçhile borcunödenmesine izin verebilir. İzin, mağazaya ve varanta müteallik ise hem mağazaya ve hem ilk borçluya tebliğolunur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de ikametgah göstermesi lazımdır. Mağaza sahibi ve borçluizin kararına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü verir. Hüküm alacaklı lehine ise icranıngeri bırakılmasına karar verilemez. Ancak, ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii hüküm katıleşinceye kadar tevdiolunan eşyanın satışından elde edilecek paranın icra veznesinde saklanmasına karar verebilir.''

Hamiline yazılı kıymetli evrakın iptali için borçlunun yerleşim yeri mahkemesinde iptal davası açılır. En az 6 ay, en fazla 1 yıllık süre içinde 3 kez ilan yapılır. Poliçe mahkemeye getirilirse istirdat davası açılması için sahibine uygun bir süre verilir. Dava açılmazsa mahkeme ödemeden men kararını kaldırır.

Kıymetli Evrakın İptali Davasının Şartları Nelerdir?

  • Senet fiziken zayi olmalıdır.
  • Senetteki hak devam etmelidir.
  • İptal, hakkın sahibi tarafından istenmelidir. 
  • Senedin zilyetliğinin yeniden elde edilmesi mümkün olmamalıdır. 
  • Senedin iptali kanunen mümkün olmalıdır.

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s