Ticari Ayıplı Mal Satışı Sebebiyle Zararın Tahsili Dilekçesi

04.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Ticari Ayıplı Mal Satışı Sebebiyle Zararın Tahsili Dilekçesi

Ticari Ayıplı Mal Satışı Sebebiyle Zararın Tahsili Dilekçesi;

Satıcı tarafından alıcıya vaat edilmiş özelliklerin satılan malda bulunmaması ya da malın kullanım amacı bakımından lüzumlu olan vasıfları taşımaması halinde malın ayıplı olduğu kabul edilmektedir.

Satıcının ayıptan sorumlu tutulmasının şartları nedir?

  • Satılanda önemli bir ayıp bulunmalıdır: Alıcı bakımından malın elverişliliğini kaldıran veyahut önemli ölçüde azaltan derecede bir ayıptan satıcı sorumludur.
  • Hasarın alıcıya geçmesinden önce veya en geç hasar geçtiği anda satılan mal ayıplı olmalıdır:Mal teslim edildikten sonra oluşan ayıplardan kural olarak satıcı sorumlu değildir.
  • Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış olmalıdır: Taraflar arasında satıcının ayıptan sorumlu tutulamayacağına ilişkin bir sözleşme yapıldığı durumlarda satıcı ayıplı maldan sorumlu tutulamamaktadır. Fakat satıcının hilesi veya ağır kusuru söz konusu ise sorumsuzluk anlaşması geçerliliğini yitirir ve ayıptan sorumlu tutulmaktadır.
  • Alıcı ayıbın varlığını bilmemeli ve bunu kabul etmemiş olmalıdır: Alıcı malın ayıplı olduğundan haberdar ise satıcıyı ayıptan sorumlu tutamamaktadır.  Aynı şekilde, alıcı malı yeterince incelemesiyle ayıbı fark edebileceği durumlarda satıcı bu ayıbın var olmadığı konusunda ayrıca güvence vermedikçe bu ayıptan sorumlu tutulamamaktadır.
  • Alıcı gözden geçirme ve ayıp ihbarında bulunma külfetini süresinde yerine getirmiş olmalıdır: Alıcının satıcıya karşı ayıptan kaynaklanan haklarını ileri sürebilmesi için üzerine düşen külfetleri yerine getirmiş olmalıdır. Malı inceleyip nihayetinde malda bulunan ayıpları satıcıya kanunda belirtilen süreler içinde ihbar etmeyen alıcı, satıcıdan ayıp nedeniyle talepte bulunamaz.

Satıcının maldaki ayıplardan haberdar olmasa bile satılan maldaki ayıplardan sorumludur. Bir başka deyişle, satıcının ayıplı mal teslim etmekte bir kusuru olmasa dahi alıcının ayıptan doğan haklarını kullanmasına bu durum engel teşkil etmemektedir. Sadece bu durumda alıcıgenel hükümlere göre tazminat talep edememektedir.

''Malın ayıplı olduğu teslim esnasında açıkça belliyse, alıcı 2 gün içinde malda bulunan ayıpları ihbar etmelidir.Maldaki ayıp, açıkça belli bir ayıp değilse alıcı 8 gün içinde malı incelemek veya gerekiyorsa inceletmek, incelemenin sonucunda tespit edilen bir ayıp varsa bunu satıcıya bildirmek zorundadır.Satılan malda gizli ayıp varsa, alıcı bunu fark ettiğinde derhal satıcıya bildirmelidir.Alıcının ayıptan sorumluluk hükümlerine göre satıcıya karşı kullanabileceği hakları şu şekildedir: sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim talebi, satılan malın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesini isteme hakkı, satılan malın ücretsiz onarımını isteme hakkı ve ayriyeten alıcının genel hükümler dairesinde tazminat talebinde bulunması mümkündür.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s