Senet Hakkında İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

04.02.2022

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Senet Hakkında İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Ticari hayatın bir gerçeği olan senet alışverişi sebebiyle doğan borçlarda borçlunun senedin icra takibine konmasını öğrenmesi halinde mal kaçırma veya üzerindeki mal varlığını devretme riskine karşılık borçlu tarafın hiçbir şekilde haberinin olmayacağı bir usulde senedin ihtiyati haciz yoluyla icra takibine konulması halinde borçlunun tüm mal varlığı kaçırılmasına fırsat verilmeksizin haciz edilebilmektedir. İhtiyati haczin kabul gerekçeleri ve gerekli kanunu maddeleri dilekçe içeriğinde yer almaktadır. SENET HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ DAVA DİLEKÇESİ ile sürecinizi yönetebilirsiniz. Satın aldığınız dilekçeyi konunuza göre kendiniz örnek dilekçe üzerinden doldurabilirsiniz. Eğer dilekçe aşamasında zorlanırsanız sitemizin sizlere sunduğu imkânlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. Sitemizde ana sayfada yer alan “Avukat Yardımı” videosunu tıklayarak site üzerinden avukat yardımlı dilekçe nasıl satın alınır sürecini görebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s