Tapuda Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

12.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Tapuda Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

Tapuda Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dava Dilekçesi,tapu kaydındaki yanlışlığın düzeltilmesine yönelik taleplerini içermektedir.

Tapu sicilindeki basit yazı hataları ilgililerin yazılı oluru veya tapu müdürlüğünce resen veyahut mahkeme kararıyla düzeltilebilmektedir.

a)Malik adının noksan veya yanlış yazılması,

b) Malikin soyadının yanlış yazılması veya hiç yazılmamış bulunması,

c) Malikin baba adının yanlış yazılması veya hiç yazılmamış olması,

d) Malikin baba adı ile birlikte soyadının yanlış yazılmış olması,

e) Malikin cinsiyetinin mülkiyet hanesine yanlış yazılmış olması, yani oğlu yerine “kızı”, kızı yerine “oğlu” yazılmış bulunması,

f) Malik veya baba adı iki isim iken, tek isim yahut tek isim iken iki isim yazılmış olması, ya da tek veya iki ismin rumuzla yazılmış olması, gibi hatalar idari yoldan düzeltilmesi mümkün maddi hatalardır.(Tapu müdürlüğü 17.1.1984-1458 tarih ve sayılı genelgesinde bu açıklamalarda bulunmuştur.)

''İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca resen düzeltir.''

Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında görevli mahkeme“Sulh Hukuk Mahkemesi”dir. Eğer mülkiyetin nakli riski söz konusu ve ortada bir çekişme mevcut ise “Asliye Hukuk Mahkemesi” görevli olmakta veyahutkadastral bir hata söz konusuysa görevli mahkeme “Kadastro Mahkemesi” olmaktadır.

“Tapu kaydında kimlik düzeltilmesi davaları da 6100 s. HMK m. 382’de belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki 382. maddenin 2/ç, 1 fıkrasında “taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup, niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de yoktur. Halen yürürlükte bulunan 6100 s. HMK m. 383 hükmüne göre de; çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.”

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s