Fatura Alacağı İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

04.02.2022

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
Fatura Alacağı İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Ticari işlemlerin tamamında taraflarca kesilen faturalar sebebiyle doğan borçlarda, borçlu tarafın borç doğuran faturanın icra takibine konmasını öğrenmesi halinde mal kaçırma veya üzerindeki mal varlığını devretme riskine karşılık borçlu tarafın hiçbir şekilde haberinin olmayacağı bir usulde faturanın ihtiyati haciz yoluyla icra takibine konulması halinde borçlunun mal varlığı kaçırılmasına fırsat verilmeksizin mal varlığına haciz konulabilmektedir haciz edilebilmektedir. İhtiyati haczin kabul gerekçeleri ve gerekli kanunu maddeleri dilekçe içeriğinde yer almaktadır. FATURA ALACAĞI İHTİYATİ HACİZ DAVA DİLEKÇESİ ile sürecinizi yönetebilirsiniz. Satın alacağınız dilekçe ile konunuza göre örnek metne bakarak kendi dilekçenizi hazırlayabilirsiniz. Sitemizin size sunduğu imkânlardan olan “Dilekçemi Avukat Doldursun” şıkkını işaretlemeniz durumunda dilekçeye konu elinizdeki bilgi ve belgeleri sisteme aktarmanız sonrası sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında dilekçeniz avukat tarafından bizzat doldurulacaktır. Sitemizde ana sayfada yer alan “Avukat Yardımı” videosunu tıklayarak site üzerinden avukat yardımlı dilekçe nasıl satın alınır sürecini görebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s