İntifa Hakkının Terkini Dilekçesi

11.03.2024

add to cart image add to cart image

Bu dilekçeyi hemen 300,00 TL’ye satın alın!

Sepete Ekle
İntifa Hakkının Terkini Dilekçesi

İntifa Hakkının Terkini Dilekçesi, taşınmaz malikinin tesis etmiş olduğu intifa hakkının, kanunda sayılan sona erme sebeplerinden birinin (hak sahibinin ölmesi gibi) gerçekleşmesiyle terkini istemidir.

İntifa hakkı başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma imkanı sağlayan bir irtifak hakkıdır. Malik, eşyanın veya malvarlığın mülkiyetini devretmeksizin, bu eşyadan elde edilebilecek yararları belirli bir kişiye tahsis etmektedir.İntifa hakkında hak sahibi, söz konusu eşyadan, haktan veyahut malvarlığından tamamıyla yararlanma yetkisi vermektedir.

''İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar.''

İntifa hakkı kişiye bağlı olarak kurulan bir hak olduğu için kural olarak devredilemez. Ancak intifa hakkının kullanımının devredilmesi kanun koyucu tarafından mümkün kılınmıştır.

''Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. Bu takdirde malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.''

İntifa hakkının sona erme sebepleri ve malikin terkin isteme yetkisini ortaya çıkaran durumlar kanun koyucu tarafından belirlenmiştir.

''İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkması ile sona erer.Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.''

Tüm dilekçelerimiz alanında uzman avukat ekibi aracılığıyla düzenlenmiştir.Söz konusu dilekçe, vatandaş tarafından içeriği doldurulabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sitemize üye olduktan sonra olayınıza uygun dilekçeyi satın alabilirsiniz.Tamamlamanız için boş bırakılan alanları doldurarak oluşturacağınız dilekçe ile, ilgili kuruma yada mahkemeye  başvurabilirsiniz.Dilerseniz sitemizin profesyonel desteği olan Dilekçemi avukat doldursun seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu durumda dilekçeniz vereceğiniz bilgiler ışığında hukukçularımızca hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.Gerekli yönlendirmeler yapılmış olmakla beraber takıldığınız herhangi bir durumda WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye Ol

eye
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
Davadilekçesi.net
Bir Tıkla Dilekçeniz Hazır
s